Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki bennem hisz, ha meghal is él."

 

{tab Milyen iratokra van szükség}

A halotti anyakönyvi kivonatra mindenéppen szükség van, de a temetés intézését e nélkül is el lehet kezdeni. Az anyakönyvzés viszont csak ez alapján történhet,ezért - akár később is - be kell mutatni a Lelkészi Hivatalban.

{tab Előfeltételek}

A temetés elvégzésének nincsenek feltételei, netán kizáró okai (ellentétben pl. a kereszteléssel, konfirmálással, házasságkötés megáldásával, amelyek esetében bizonyos kritériumoknak meg kell felelni).

A temetés tehát nincs feltételekhez kötve. A lelkész eltemet más felekezetűt, sőt adott esetben még ateistát is, ha a családtagok felkérik erre. Temethet más felekezetű, vagy világi tulajdonú temetőben, vagy akár más településen is az ottani lelkésszel történt egyeztetés után. 

Egy valamivel azonban mindenkinek jó tisztában lennie. A lelkipásztor gyászistentiszteletet tart. Nem "búcsúztat", nem az elhunyt személyének méltatása a feladata. Isten szolgái Isten igéjét hirdetik, vagyis a temetőben is istentiszteletet tartanak. A keresztyén reménységről szólunk: feltámadásról és örök életről. Az Élet Urát hirdetjük, aki legyőzte a halált, és nekünk is üdvösséget hozott. Célunk a vigasztalás és annak felmutatása, hogy van Valaki, akihez menekülhetünk fájdalmainkkal - van Valaki, aki tud és akar segíteni.

{tab Előkészületek}

A temetkezési vállalatok a temetés intézésekor egyeztetnek a lelkésszel és a gyászoló családdal, megállapodnak a temetés pontos időpontjában. Ez után kell felvenni a kapcsolatot a Lelkészi Hivatallal telefonon, e-mail -ben, vagy a honlapon on-line időpont igényléssel. A megbeszélt időpontban a Lelkészi Hivatalban a temetést végző lelkész felveszi az anyakönyvi adatokat és ismerkedik az elhunyt életével.  

{tab A szertartás}

A temetési istentisztelet szokásos liturgiája (hagyományos koporsós temetés esetén)

A ravatalnál:
Apostoli köszöntés
Ének
Imádság
Textus (az igehirdetés alapigéje)
Igehirdetés
Imádság
Úri imádság (Mi atyánk ...)
Ének
Áldás


A sírnál:
Fohász
A feltámadás és a keresztyén reménység alapját adó bibliai igék
Apostoli Hitvallás
Elbúcsúzás
Áldás
Ének (hantolás alatt)
Meghívás istentiszteletre, elköszönés (részvétnyilvánítás megkezdése)

A hivatalos rendelet

{tab A temetést követően}

A református egyházban nem tartunk gyászmisét, de a gyászolókat minden alkalommal meghívjuk a temetést követő vasárnap délelőtti istentiszteletre, ahol név szerint megemlékezünk az elhunytról és imádkozunk a gyászolók vigasztalásáért.

{tab Díjak}

Nincs előre meghatározott összeg, mindenki annyit tegyen utólag egy borítékba, amennyit pénztárcája és jószíve megenged. 

{/tabs}

Kapcsolat

Telefon: +36-23-415-205
E-mail:
lelkesz [kukac] refbudaors [pont] hu
Cím:
2040, Budaörs, Clementis L. u. 5.

Friss információk

Értesüljön legfrissebb híreinkről azonnal, iratkozzon fel RSS csatornánkra. Megtalálhatóak vagyunk a Facebook-on is.

Gyülekezeti menü