Aktuális képek a templom építéséről:

 

                

 

 

Beszámoló a gyülekezeti központunk építésének állásáról

Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz,
hanem csak Isten, aki a növekedést adja.
1.Kor.3.7.

Testvérek, nem ültettünk, nem öntöztünk, ellenben február 29-én, szombaton gyülekezetünk néhány lelkes férfi tagja kivágott jó pár fát és bokrot a Szabadság út 71 sz. alatti telkünkön, ezzel előkészítve a terepet, hogy az építkezés elkezdődjön, és ennyivel is csökkentsük a felmerülő költségeinket.


Az említett fakivágást megelőzően 02. 20-án átadtuk a munkaterületet a kivitelezőnek, hogy végre elinduljon az építkezés valóságosan is.
Na, de egy kicsit előre szaladtam a beszámolómban – mi is történt ezt megelőzően, hogy jutottunk el idáig?


Az előzményekről röviden csak annyit, hogy az elmúlt év közepén jutottunk el oda, hogy kiírtuk a pályázatot a gyülekezeti központunk megépítésére, amely eljárást a rendelkezésre álló források és az önmagában is irreálisan magas ajánlati árak miatt eredménytelennek kellett minősíteni.


A beruházáshoz szükséges források egy év végi kormányzati támogatás okán 400 millió forinttal megnövekedtek. Ez megteremtette annak a lehetőségét, hogy forráshiány miatt jogosan remélhettük: nem kell az újabb pályáztatást eredménytelennek minősíteni.


Ebben a szakaszban 3 ajánlat érkezett be, amelyből kettőt eredménytelennek kellett minősíteni, míg egy, amelyik árban is a legkedvezőbb ajánlatot adta, megfelelt a kiírás feltételeinek.


A nyertes pályázó nem más, mint az Uhrinwest Ingatlanfejlesztő Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, amely cég a közeli napokban adja át a Csömöri Református Gyülekezetnek az általa megépített templomot és gyülekezeti házat, parókiával együtt.


A kiválasztást követően sikerült a személyes tárgyalások során a kivitelezővel a vállalkozói árat olyan szintre lealkudni, hogy a beruházás várható építési és egyéb felmerülő költségei ne haladják meg a rendelkezésre álló anyagi kereteinket, mert ellenkező esetben az Egyházkerületünk nem engedélyezné a szerződés megkötését.


Itt kell megemlíteni, hogy a beruházás több százmilliós bekerülési költségéhez képest elhanyagolhatónak látszik az a 18-20 milliónyi összeg, amely a gyülekezetünk adományából jött össze, azonban ennek hiányában nem köthettük volna meg a szerződést a vállalkozóval.


Ezen beszámoló révén is kérem a testvérektől, hogy folytassuk és tartsuk meg a templomépítés céljára felajánlott adakozási kedvünket, ami eddig jellemezte a gyülekezetet, hiszen a megépülő gyülekezeti központ üresen fog megépülni, és a berendezési tárgyakra vagy az orgonára még nincs forrásunk.
Jelenleg a kivitelezővel a szerződést a parókiára írtuk alá, de természetesen a megállapodás a további részek megépítésére is megszületett, ennek a szerződésnek az alapos kidolgozása a hóvégére várható.


Bizonyára sokunkat izgat, hogy milyen ütemterv szerint készülnek el a központ egyes épületei. A kivitelezés első fázisa -  a kétlakásos parókia és a közművek illetve egyéb járulékos munkák -  kivitelezésére 170 nap áll rendelkezésre, amely a februári munkaterület átadásából levezetve augusztus 8-ra kell, hogy elkészüljön, mint kötbérterhes határidőre.


A telek első részére tervezett főépület (templom és egyéb gyülekezeti helyiségek, lelkészi hivatal, stb.) építési munkái terveink szerint április hónap második felében kezdődhetnek el, amelyek befejezése és átadása 2021. április elejére prognosztizálható.
Visszatérve az írásom elején meghivatkozott vezérigére, mi a budaörsi gyülekezet tagjai tegyük tovább a dolgunkat, azaz, akinek öntözni kell, öntözzön, akinek ültetni kell, ültessen, abban a reményben, hogy lelki és a fizikai templomunk növekedését a mi Urunktól kaphatjuk meg.


Varga András gondnok

Budaörsi Református Gyülekezet Presbitériuma

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. Amennyiben folytatja a böngészést az oldalainkon, úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a cookie-k fogadása ellen.