Ha még keresed a helyed...  

Ha először jársz nálunk, ha Istent keresed, gyere el vasárnap 10 órára! Ülj be a vasárnapi istentiszteletre, mivel kivetítjük az énekelt énekek kottáját és szövegét,  semmi akadálya nincs, hogy velünk énekelj.

Gyerekeknek - több korosztályban tartunk játékos foglalkozásokat a vasárnapi istentisztelet ideje alatt. Az alagsorban találkozzunk (a kertkapun is be tudtok jönni), ott már könnyű megtalálni a korosztályotokat. A legkisebbekkel a szülők az alagsori baba-mama szobában kihangosítva hallgathatják az istentiszteletet. 

Nyugdíjasként érdemes a szerda délelőtti alkalomra benézni ...

Ha még mindig bizonytalan vagy, ülj le valamelyik lelkésszel, (érdemes időpontot egyeztetni, úgy nyugodtabban tudtok beszélgetni).

 

Vasárnapi istentisztelet
 

10 órakor kezdődik a templomban. 

Ezzel egyidőben az alsó szinten gyerekfoglalkozásokat tartunk. Az istentiszteletek alatt a legkisebb gyerekekkel a baba-mama szobában lehet nézni és hallgatni az alkalmat, anélkül, hogy a gyerekzsivaj elvonná a felnőttek figyelmét.

Az istentisztelet általában egy-másfél órát tart, a fő eleme az igehirdetés, igemagyarázat, imádság. Nagyjából öt éneket éneklünk, vagy a rég 1948-as református énekeskönyvből, vagy a Dunamelléki Református Egyházkerület által kiadott új énekeskönyből. Az énekek kottáját és szövegét kivetítjük, így aztán könnyű bekapcsolódni még akkor is, ha éppen nincs valakinél énekeskönyv.

Ha keresztelés van, akkor az általában az istentisztelet elején zajlik le, a szülők, keresztszülők a gyülekezet előtt tesznek fogadalmat.

Ünnepi alkalmakon úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Külön kelyhes úrvacsora van, kis kelyheket használunk.

Az alkalom végén, a kijáratnál, a lelkészek kézfogással búcsúznak el a gyülekezettől.

 

  Kamaraerdei istentisztelet
A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthona "B" épület földszinti foglalkoztatójában kéthetente tartunk istentiszteletet. Úrvacsorai alkalmakon a nehezen mozgóknak szobákba visszük az úrvacsorai jegyeket.

 

Gyülekezeti bibliaóra  

Isten szava hozzáférhető, a Bibliát mindenki szabadon olvashatja (nem is annyira magától értetődő a világ sok helyén...). Azért, hogy meg is értsük a részleteket, megismerjük az írások keletkezésének körülményeit, az akkori társadalmat, ezen az alkalmon lehetőség nyílik elmélyülni a részletekben. 

A gyülekezeti bibliaóra általában csütörtökön, 18:00 órai kezdettel történik gyülekezeti termünben. Lelkészeink vezetésével beszélgetünk a Bibliáról. A tanítói alkalom rendszerint egy téma vagy egy nagyobb témarendszer köré csoportosul, a résztvevők Jézus, az Áldott Orvos jelenlétében hallgatnak, tanulnak, hozzászólnak és imádkoznak.

A bibliaórán egy központi Igeverset - a témához kapcsolódva - elemzünk. Személyes, mélyebb összefüggések is láthatóvá válnak egy-egy bibliai rész tanulmányozása során. Nemcsak a bibliai történelmi kort, hanem a mai szűkebb és tágabb világunk aktualitásait is láthatjuk, megérthetjük a bibliaórai tanulás alatt.

 

  Ifjúsági bibliaóra
Mit mond Isten szava, a több ezer éve megőrzött Biblia a mai fiatal nemzedéknek? Ifjúsági lelkészünkkel tabuk nélkül beszélhettek ezen az alkalmon.

 

Konfirmációs előkészítő  
A konfirmáció (confirmatio) szó jelentése megerősítés, a keresztség után a hit önálló megvallása a gyülekezet közössége előtt, döntés Krisztus és az Ő egyháza mellett.
Az előkészítő alkalmak a teljes jogú egyháztagságra felkészítő tanítást szolgálják.

 

  Keresztkérdések kurzus

Keresztkérdések címmel rendszeresen indul gyülekezetünkben „felfedező sorozat”, amelyben a keresztyén hit alapjaival foglalkozunk a Márk evangéliuma tanulmányozásán keresztül. Az alkalmak vacsorával kezdődnek, majd egy előadás hangzik el, utána a hallottak megbeszélésével folytatódnak. A kurzus időtartama: heti egy este, összesen 10 alkalommal, valamint a hatodik alkalmat követő közös hétvége.

Semmilyen előképzettség, semmilyen elköteleződés nem szükséges. Akit érdekel - szívesen látjuk.

 

Imaóra  

A hónap második vasárnapján, Istentisztelet után történik, gyülekezetünk lelkészének vezetésével. Ezen az alkalmon közösen imádkozunk gyülekezetünk életéért, testvéreinkért, a nehéz helyzetben lévőkért.

Az imádság a hívő ember lélegzetvétele. Az őszinte imádságnak rendkívüli ereje van Bibliánk szerint. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az imádkozás fontosságát. Lehet ez hálaadás, dicsőítés, kérés; az őszinte imádság lényeges része kereszténységünknek.

Jézus arra tanított minket, hogy mindenkor imádkoznunk kell és ebben soha nem szabad belefáradnunk. Az imaórán fennhangon, személyesen elmondott imádságunkkal szólunk közösen Urunkhoz. Az imádkozást a Jézustól tanult imádsággal zárjuk.

 

Férfi kör  

Igei tanító alkalom, ahol a férfiak élet-kérdéseit is testvéri közösségben lehet megbeszélni. Havonta egy alkalommal történik, általában hétfőni napon, előre megbeszélt időpontban. A tárgyévi első, "nyitóalkalomra" kihelyezetten, házicsoport-helyszínen kerül sor. 

Az alkalmak témái aktualizált formában követik egymást (lelki fegyelem, munka, stressz, stb.). Kötetlenül osztjuk meg a férfilétet illető gondolatainkat a Biblia fényében. Körünk - lelkipásztorunk vezetésével - megismerkedik az adott téma társadalmi, történeti és tudományos hátterével. Az Ige, az egyháztörténet és a teológia segítségével világítjuk meg a kérdéseket és válaszokat.  

A férfiakat érintő kortárs lelki-etikai problémákról is szó esik, amelyek megoldásaiban Istenünk Igéje és a testvéri beszélgetés nyújt segítséget. 

 

  Nyugdíjas délelőtt
Kötetlen alkalom nyugdíjasaink számára. A beszélgetések mellett mindig jut idő az Igére figyelésre is.

 

Baba-mama kör  
Kötetlen alkalom kisgyermekes anyukáknak, ahol a kicsik is játszhatnak.

 

  Teázás
Jól esik egy-egy vasárnap, istentisztelet után, kötetlenül beszélgetni a testvérekkel, egy kis tea, esetleg sütemény mellett.

 

Kézimunka kör  
Kötetlen alkalom kreatív testvéreinknek, meg persze azoknak, akik örömmel vesznek új ötleteket, jó társaságban szeretnének eltölteni egy-két órát. Az alkalmak nyitottak, mindenkit szeretettel várunk.

 

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. Amennyiben folytatja a böngészést az oldalainkon, úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a cookie-k fogadása ellen.
További információ Rendben