Ha még keresed a helyed...  

Amennyiben nincsenek járványügyi korlátozások, és, ha először jársz nálunk, ha Istent keresed, gyere el vasárnap délelőtt 10:00 órára a Budaörsi Református Gyülekezet templomába (cím: Budaörs, Szabadság út 71., 2040). Ülj be a vasárnapi istentiszteletre, semmi akadálya nincs, hogy velünk legyél.

Gyerekeknek - a legkisebbek a babaszobában kapnak helyet a vasárnapi Istentisztelet ideje alatt, és a gyermekfelügyelet biztosított.

Ha még mindig bizonytalan vagy, ülj le valamelyik lelkésszel, (érdemes időpontot egyeztetni, úgy nyugodtabban tudtok beszélgetni).

 

Vasárnapi Istentisztelet
 

Járványügyi korlátozásokon kívül, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a Budaörsi Református Gyülekezet templomában (cím: Budaörs, Szabadság út 71., 2040).

Az istentisztelet nagyjából egy órán keresztül tart, a fő eleme az igehirdetés, igemagyarázat, imádság. Az énekeket az 1948-as református énekeskönyvből énekeljük, könnyű bekapcsolódni még akkor is, ha éppen nincs valakinél énekeskönyv.

Az Istentisztelet alatt gyermek-Istentisztelet tartunk: a 3-8 évest és a 8 éves feletti korosztályok részére külön csoportban. A legkisebbekkel pedig a baba-mama szobában követhető az Istentisztelet.

Ha keresztelés van, akkor az általában az Istentisztelet elején zajlik le, a szülők, keresztszülők a gyülekezet előtt tesznek fogadalmat.

A koronavírus okozta járvány és alapvető egészségügyi megfontolások miatt egyéni úrvacsorás Istentiszteletet tartunk, havonta egy alkalommal. Általában az ünnepi alkalmakon úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Külön kelyhes úrvacsora van, kis kelyheket használunk.

Az alkalom végén, a kijáratnál, - járványügyi korlátozásoktól függően - a lelkészek elbúcsúznak el a gyülekezettől.

 

  Kamaraerdei istentisztelet
A Fővárosi Önkormányzat Kamaraerdei Úti Idősek Otthonában kéthetente tartunk Istentiszteletet. 

 

Gyülekezeti bibliaóra  

Isten szava hozzáférhető, a Bibliát mindenki szabadon olvashatja (nem is annyira magától értetődő a világ sok helyén...). Azért, hogy meg is értsük a részleteket, megismerjük az írások keletkezésének körülményeit, az akkori társadalmat, ezen az alkalmon lehetőség nyílik elmélyülni a részletekben. 

A járvány okozta különleges helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérve, a bibliaórákat az új templomunkban tartjuk meg. Lelkészeink vezetésével beszélgetünk a Bibliáról. A tanítói alkalom rendszerint egy téma vagy egy nagyobb témarendszer köré csoportosul, a résztvevők Jézus, az Áldott Orvos jelenlétében hallgatnak, tanulnak, hozzászólnak és imádkoznak.

A bibliaórán egy központi Igeverset - a témához kapcsolódva - elemzünk. Személyes, mélyebb összefüggések is láthatóvá válnak egy-egy bibliai rész tanulmányozása során. Nemcsak a bibliai történelmi kort, hanem a mai szűkebb és tágabb világunk aktualitásait is láthatjuk, megérthetjük a bibliaórai tanulás alatt.

Az alkalmat csütörtök este 18:00-kor tartjuk a Budaörsi Református Templomban.

 

  Ifjúsági bibliaóra
Mit mond Isten szava, a több ezer éve megőrzött Biblia a mai fiatal nemzedéknek? Ifjúsági lelkészünkkel tabuk nélkül beszélhettek ezen az alkalmon. Péntek este 18:00 órai kezdettel tartjuk ifjúsági bibliaóránkat.

 

Konfirmációs előkészítő   

A konfirmáció (confirmatio) szó jelentése megerősítés, a keresztség után a hit önálló megvallása a gyülekezet közössége előtt, döntés Krisztus és az Ő egyháza mellett.
Az előkészítő alkalmak a teljes jogú egyháztagságra felkészítő tanítást szolgálják. Vasárnap délelőtt 9:00 órakor kerül megtartásra a templomunkban, az Istentisztelet előtt.

Minden, 12. életévét betöltött fiatalt - szeptemberi kezdéssel - szeretettel várunk, ha kedvet vagy elhívást érez a részvételre. 

Felnőttek részére is lehetőség van konfirmációs előkészítőre. Akiknek valamilyen oknál fogva kimaradt az életéből, azoknak felnőttként is módjuk van a részvételre. Lelkészeinkkel történő egyeztetés után indítunk csoportot.

 

  Keresztkérdések kurzus - szervezés alatt.

Keresztkérdések címmel rendszeresen indul gyülekezetünkben „felfedező sorozat”, amelyben a keresztyén hit alapjaival foglalkozunk a Márk evangéliuma tanulmányozásán keresztül. Az alkalmak vacsorával kezdődnek, majd egy előadás hangzik el, utána a hallottak megbeszélésével folytatódnak. A kurzus időtartama: heti egy este, összesen 10 alkalommal, valamint a hatodik alkalmat követő közös hétvége.

Semmilyen előképzettség, semmilyen elköteleződés nem szükséges. Akit érdekel - szívesen látjuk.

 

Imaóra  

Keddenként, este 18:00 órától gyülekezetünk lelkészének vezetésével. Ezen az alkalmon közösen imádkozunk gyülekezetünk életéért, testvéreinkért, a nehéz helyzetben lévőkért.

Az imádság a hívő ember lélegzetvétele. Az őszinte imádságnak rendkívüli ereje van Bibliánk szerint. Nem lehet eléggé hangsúlyozni az imádkozás fontosságát. Lehet ez hálaadás, dicsőítés, kérés; az őszinte imádság lényeges része kereszténységünknek.

Jézus arra tanított minket, hogy mindenkor imádkoznunk kell és ebben soha nem szabad belefáradnunk. Az imaórán fennhangon, személyesen elmondott imádságunkkal szólunk közösen Urunkhoz. Az imádkozást a Jézustól tanult imádsággal zárjuk.

 

Férfikör - hónap utolsó hétfőjén, 19:00-tól  

Igei tanító alkalom, ahol a férfiak élet-kérdéseit is testvéri közösségben lehet megbeszélni. Jelenleg négyhetente történik, általában hétfőni napon, előre megbeszélt időpontban. A tárgyévi első, "nyitóalkalma" általában kihelyezetten, házicsoport-helyszínen kerül sor, hagyományszerűen. 

Az alkalmak témái aktualizált formában követik egymást (lelki fegyelem, munka, stressz, stb.). Kötetlenül osztjuk meg a férfilétet illető gondolatainkat a Biblia fényében. Körünk - lelkipásztorunk vezetésével - megismerkedik az adott téma társadalmi, történeti és tudományos hátterével. Az Ige, az egyháztörténet és a teológia segítségével világítjuk meg a kérdéseket és válaszokat.  

A férfiakat érintő kortárs lelki-etikai problémákról is szó esik, amelyek megoldásaiban Istenünk Igéje és a testvéri beszélgetés nyújt segítséget. 

 

  Nyugdíjas délelőtt

A Nyugdíjasok alkalmát szerdán délelőtt fél tízkor tartjuk a templomunkban. Különféle korú nyugdíjasok vesznek részt ezeken az alkalmakon. A gyülekezés szakaszában sokat beszélgetünk egymással, megosztjuk, ami velünk történt, fizikailag, érzelmileg és lelkileg egyaránt. Ki mit, hogyan élt meg az elmúlt hét óta, vagy mi foglalkoztatja különösképpen is; lehet az nagyon jó dolog, vagy fájdalmas is. Megígérjük egymásnak, hogy imádkozunk az adott eseményt illetően. Egyébként is rendszeresen, naponként imádságban hordozzuk az idősek bibliaóráit. 

Ezt követi az elcsendesedés 10 órakor, imádkozás, igeolvasás, -tanulmányozás, az üzenet kibontása. Ezek nagyon mély tanítások, minden alkalommal. Közben az ezzel kapcsolatos gondolatainkat, kérdéseinket megoszthatjuk. Az igei beszélgetés után történik a közös imádkozás. Többnyire  lelkipásztorunk vezeti az alkalmakat, az imádkozás-részt áldással zárja le. Egy-egy éneket is eléneklünk, sokszor kívánság szerint.

Ezután a hozott ennivalókat, édességet, süteményt, teát, gyümölcsöt együtt elfogyasztjuk, közben beszélgetünk, pl. könyvekről, különféle kiadványokról, ki mit, miben olvasott, esetleg el is olvassa számunkra, ami őt különösen is foglalkoztatja. Egymást imádságban, gondolatban, telefonon is számon tartjuk. 

 

Mama-kör babákkal  

Szerdán délelőtt 9:30-tól várjuk az anyukákat és a piciket az első emeleti baba-mama szobában. Az alkalom elején egy kis énekes-mozgatós foglalkozás lesz, utána pedig rövid áhítat és kötetlen beszélgetés.

Az alkalom nyitott, természetesen nyugodtan lehet jönni baba nélkül is :-)

 

Házaskör  

A fiatalabb házasok részére 2023. február 19-től kéthetente vasárnap 16:30-tól kerül megtartásra a házaskör, melyet nyáron is megtartunk.

Elsősorban házaspárokat várunk, de bárki jöhet, aki valamilyen módon érintett. Beszélgessünk mindannyiunkat érintő témákról! Vigyük az Úr elé, megismerve jobban egymást és - mindezen keresztül - Istent. Megoszthatjuk egymással, hogy mit végez Isten az életünkben, épülhetünk egymás hite által. 

A gyermekfelügyelet biztosított az alkalom alatt.  

  Énekkar
Péntekenként, 18:00-tól. Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat.

 

  Teázás - szervezés alatt.
Jól esik egy-egy vasárnap, istentisztelet után, kötetlenül beszélgetni a testvérekkel, egy kis tea, esetleg sütemény mellett.
Kézimunka kör - csütörtökönként  a Bibliaóra után - szervezés alatt  
Kötetlen alkalom kreatív testvéreinknek, meg persze azoknak, akik örömmel vesznek új ötleteket, jó társaságban szeretnének eltölteni egy-két órát. Az alkalmak nyitottak, mindenkit szeretettel várunk.
A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. Amennyiben folytatja a böngészést az oldalainkon, úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a cookie-k fogadása ellen.