Beszéljünk világosan az anyagi ügyeinkről is!
Bár elég sok tévhit bukkan fel a hétköznapi beszélgetésekben, legyen mindenkinek egyértelmű: a gyülekezetet kizárólag a hívek tartják el. "Állami pénzt" csak az iskolai hit és erkölcstan oktatását végző tanárok kapnak - ők óraadóként végzik munkájukat. A gyülekezet két lelkészének a fizetését és járulékait (TB, nyugdíjjárulék ...), a gyülekezeti ház közüzemi költségeit (víz, fűtés, világítás ...), karbantartását, felújítását, a hittan-oktatáshoz szükséges eszközöket és segédanyagokat, illetve az egyházmegyének, egyházkerületnek kötelezően befizetendő összegeket  ... mind a gyülekezet adományaiból kell kigazdálkoni.

Az adományokat a következő formákban kaphatjuk:
- Perselypénz: Az erre a célra elhelyezett perselybe lehet a névtelen adományokat bedobni. Nem "belépődíj", e nélkül is szívesen látunk mindenkit, de ebből tudja magát fenntartani a gyülekezet.
- Egyházfenntartói járulék: Névvel, személyesen, csekkjen, vagy átutalással befizetett hozzájárulás a gyülekezet évi rendes működési költségeihez. Mértékét a Presbitérium állapítja meg, dolgozónak évi 30 000 Ft.,  nyugdíjasnak évi 24 000 Ft. volt. A befizetett járulék a "teljes jogú" egyháztagság egyik feltétele, ez mutatja, hogy a befizető részt vállal a gyülekezet terheinek hordozásából. A teljes jogú egyháztag választható és választhat a gyülekezeti tisztújítások során.
- Adományok Isten dicsőségére: Az igeszolgálati, igehirdetési munka támogatására szolgáló adományok.
- Céladományok: A befizető által meghatározott célra felhasználható adományok. Ilyen például az úrvacsorai jegyekre, vagy a hittan-oktatásra szolgáló adományok.

A tervezett új templom építésére adott összegeket elkülönítetten, külön számlán kezeljük. A befizetett összegeket név szerint tartjuk nyilván és csak az új templom építési munkáira használhatóak fel.

Gyülekezetünk presbitériuma határozza meg és fogadja el az éves költségvetést, majd az év lezárásával ellenőrzi a zárószámadást.   

A gyülekezetet támogatja még a Pro Ecclesia Budaörs Alapítvány is - erejéhez mérten. Az alapítvány az adó 1% -ának átutalásaiból és egyedi befizetésekből gazdálkodik. Részletesebben a honlapjukon (www.proecclesia.hu)  számolnak be a tevékenységükről.

A többi civil szervezethez hasonlóan mi is próbálunk elindulni nyilvános pályázatokon - főleg a nyári gyülekezeti táborainkhoz próbálunk támogatást kérni - több-kevesebb sikerrel.

A weboldalon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk Önnek. Amennyiben folytatja a böngészést az oldalainkon, úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a cookie-k fogadása ellen.