{tab A lényeg}

A keresztség alapja az Isten irántunk való szeretete és Jézus Krisztus parancsolata:

"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma 3, 16)

"Tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Máté 28: 18-20)

"Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." (Márk 16,16)

"Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen! " ( Máté 28, 18-20)

{tab Gyermekkeresztség}

A gyermekek keresztelésének feltételei:

Keresztelési szándékot bejelenteni legalább néhány héttel korábban, személyesen lehet a lelkészi hivatalban.

Azoknak a gyermekeit keresztel(het)jük meg, ahol megbizonyosodunk a szülők komoly szándékáról, hogy gyermeküket a gyülekezet tagjának, hitben kívánják nevelni.

Keresztszülőnek olyanokat érdemes választani, akik tiszta lélekkel azonosulnak a keresztségkor teendő fogadalommal, és így segítik majd a szülőket a gyermek lelki nevelésében.

A keresztelést minden esetben keresztelési felkészítő előzi meg a lelkészi hivatalban, amlyen mindkét szülőnek részt kell vennie. Ezeken az alkalmakon felidézzük a keresztségről szóló tanítást és megbeszéljük a kereszteléssel kapcsolatos időszerű kérdéseket.

 

{tab Felnőtt keresztség}

A keresztség a Biblia szerint nincs életkorhoz kötve. Ha egy vallásos neveltetést nem, vagy alig kapott felnőtt az élet értelmét keresve nyitottá válik a bibliai üzenet iránt és döntést hoz arról, hogy a gyülekezet leki közösségét választja, személyes hitvallása és fogadalma alapján részesülhet a keresztelésben.

Felnőttként keresztelkedőnek nem szükséges keresztszülő, hiszen őt maga tesz fogadalmat.

{tab A gyakorlatban}

A gyermekek keresztelésekor a szülőknek feltett kérdések:

1. Akarjátok-e, hogy e gyermeket az Atya-, Fiú- Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba, a szent keresztség által befogadtassék?
Válasz: Akarjuk.

2. Ígéritek-e, hogy e gyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya-, a Fiú- és a Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmációban?
Válasz: Ígérjük és fogadjuk.

{tab Díjak}

A keresztség sákramentum, szentség, ezért semmilyen díja nincs, az esetleges hálaáldozatot a perselybe lehet elhelyezni.

{/tabs}

 

 

Kapcsolat

Telefon: +36-23-415-205
E-mail:
lelkesz [kukac] refbudaors [pont] hu
Cím:
2040, Budaörs, Clementis L. u. 5.

Friss információk

Értesüljön legfrissebb híreinkről azonnal, iratkozzon fel RSS csatornánkra. Megtalálhatóak vagyunk a Facebook-on is.

Gyülekezeti menü